Din Email

Meddelande

Varför Magnus Johansson?

✔ Välj en föreläsare med erfarenhet och kunskap  kring verktyg och modeller som behövs för att skapa resultat.

✔ Välj en föreläsare som är engagerad och talar från hjärtat med inslag av humor och personliga berättelser som alla kan relatera till.

✔ Välj en talare som är kvalitetssäkrad av EQP Business School AB.

Drivkraft – varför går vi till jobbet

En föreläsning som passar i alla typer av organisationer. De flesta av oss har väl någon gång ställt oss frågan “Varför kom jag till jobbet idag?”. Om vi studerar forskning på området så ser vi att det finns väldigt många som ofta ställer sig frågan varför de går till jobbet.

Undersökningar visar att endast 16 % av svenskarna är engagerade i sitt arbete och att 30 % av alla svenskar vill byta arbete. Varför är det så här?

Att analysera både sina positiva och negativa drivkrafter ger oss en större insikt i varför vi agerar som vi gör. Detta ger oss en stor möjlighet att förbättra vår förmåga att lösa problem, samarbeta och prestera.

Föreläsningen är en resa in i vilka faktorer som påverkar vår drivkraft och kommer att ge en bättre förståelse och verktyg för att tackla vardagliga problem på arbetsplatsen. Med entusiasm och en brinnande glöd levererar Magnus en föreläsning som ni sent kommer glömma.

Vill du ha mer information kring innehållet i denna föreläsning? Klicka här.

För att boka eller göra en förfrågan om denna föreläsning för er organisation vänligen ta kontakt med Magnus enligt kontaktuppgifterna till höger..

Säljfokus

Känner ni att er säljande personal inte skapar de resultat ni önskar?
Behöver ni motivation och kunskap för att komma ut och träffa fler kunder eller få fler avslut på de ni bearbetar?

Säljfokus är en föreläsning / inspirationsworkshop  för säljare som vi anpassad utefter er verksamhet och era  utmaningar.

Exempel på innehåll:

  • Motivation & Drivkraft.
  • Att sätta och nå sina säljmål.
  • Konsten att skapa förtroende.
  • Att sälja till olika kundtyper.
  • Hur du förbättrar ditt kundmöte.
  • Öka din avslutsfrekvens.

För att boka eller göra en förfrågan om denna föreläsning för er organisation vänligen ta kontakt med Magnus enligt kontaktuppgifterna till höger.

Tänk om alla kan sälja!

Alla företag behöver kunder. Alla i ett företag skaffar inte kunder. Vore det bra om fler i ert företag kunde bidra till fler kunder?

Exempel på innehåll:

  • Vilka egenskaper har säljare?
  • Vad är kundvärdet av det vi säljer?
  • Hur du skapar förtroende.
  • Hur kan vi skapa merförsäljning till varje kund?

“Tänk om alla kan sälja!” är en företagsanpassad föreläsning / inspirationsworkshop för icke säljande personal som är anpassad efter er verksamhet och era utmaningar.

För att boka eller göra en förfrågan om denna föreläsning för er organisation vänligen ta kontakt med Magnus enligt kontaktuppgifterna till höger.