Jag får ofta höra “Det går inte att boka möten genom kalla samtal”
Kanske har det blivit lite svårare på senare tid, jag vet inte men jag vet att det absolut inte är omöjligt.
Har du uteslutit följande vanliga misstag?
1. Dåliga förberedelser.
Att inte ha tillräckligt många namn att ringa gör att värdefull ringtid spenderas på att leta företag/namn att ringa. Om du skall ringa i 3 timmar behövs minst 50 företag/namn. Förbered kvällen innan eller, om möjligt, delegera.
2. Dåligt fokus.
Om du har bestämt att ringa, ring hela den tid du satt av i kalendern. Låt inte andra personer eller uppgifter störa dig.
Min egen statistik säger att det krävs minst 10-15 lyft för att komma fram till 1 person.
3. Dåligt mål med samtalet.
Vad är det du säljer i samtalet? Ditt företag? Din produkt?
Nej, det är mötet. Varför skall kunden träffa dig?
Vad är det kunden skall få vid mötet som gör det intressant för kunden att träffa dig?

Ok, mycket fokus på ordet dåligt, men det krävs ofta bara några små korrigeringar för att förbättra din statistik.
Lycka till!
/Magnus