1/9 Startade samarbetet med ett av Skandinaviens ledande utbildningsföretag, EQP Business School AB.

EQP har några av Sveriges främsta föreläsare inom försäljning, kundservice och ledarskap.

De anordnar årligen arrangemangen ”Säljdagen” och ”Kundservicedagen”, läs gärna mer på www.eqp.se.

Det är en stor glädje för mig att från hösten tillhöra samma exklusiva skara som PG Wettsjö, Bengt Gejrot, Paal Evjenth, Magnus Hedberg och Kjell-Åke Fyrgård.

För dig som kund eller samarbetspartner innebär det att vi kan säkerställa en ännu högre kvalité i genomförandet av utvecklingsinsatser i ditt företag.