Givers gain marketing

Om du ger något så kommer du att få tillbaka - det är Givers gain marketing. Generositet lönar sig helt enkelt. Det som inte lönar sig längre är den aggressiva och påtryckande marknadsföringen - den hamnar i papperskorgen. Givers gain baseras på reciprocitetsprincipen - om du har fått hjälp av någon så känner du ett behov av att hjälpa tillbaka. Det är även grundpricip... Läs mer