Ditt hållbarhetsarbete kan ge fler lönsamma affärer – gör så här

Satsar ditt företag på hållbarhet? Bra, för det innebär affärsmöjligheter och värdeskapande. För många företag är hållbarhet bara något som kunderna kräver eller som har med miljön att göra. Men de företag som gör hållbarhetsarbetet till en del av affärsplanen blir mer lönsamma än andra. Vad ser dessa företag för värde i hållbarhet och hur lyckas de?

Efter att ha medverkat på Energikontorets lunchseminarium om solel och pratat om varumärkesbyggande, inser jag att företags hållbarhetsarbete kan innebära ett stort värdeskapande om det gör på rätt sätt. Det är att ta hållbarhet till alla delar av företaget, göra det relevant, enkelt och smart. Resultatet blir ett attraktivt företag som hittar både nya medarbetare och nya kunder.

Hållbarhetsarbete är lönsamt

Det finns studier som visar att företag med bra hållbarhetsarbete är lönsammare än andra. Dessa företag lockar till sig attraktiv arbetskraft, slipper dyra konflikter och skapar bra leverantörsrelationer. [Läs mer här]. Hållbarhet är i grunden enkelt. Det handlar om ditt företags förhållningssätt, principer och värderingar, som görs till praktiska och konkreta åtgärder.

Få företag gör kopplingen mellan hållbarhet och värdeskapande

Historiskt var det först i början av 2000-talet som hållbarhet och miljöfrågor slog igenom ordentligt med kvalitetsledningssystem som ISO 14000. Men fortfarande 15 år senare är det få företag som gör kopplingen mellan hållbarhet och värdeskapande.

De flesta företag har trots allt funderat på hållbarhet. När kunderna vill ha en djupare kontakt med sina leverantörer blir hållbarhetsarbete en viktigare fråga, speciellt i denna tid när kunderna föredrar varumärken och produkter med en tydlig hållbarhetsprofil.

9 av 10 småföretagare tycker att hållbarhet är en viktig

I en undersökning som organisationen Företagarna gjorde tyckte 9 av 10 småföretagare att hållbarhet är en viktig. Men trots det hade knappt hälften inte påbörjat något hållbarhetsarbete. Några av anledningarna var att de inte såg något behov eller att de inte hade tid. [Läs mer här]

Vad är hållbarhetsarbete?

För många är hållbarhet miljö och klimat. Men det är mer än så. Hållbarhet är ett arbetssätt som syftar till är att vi skall kunna leva på vår planet med begränsade resurser. Den delas in i social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. En del ser det som en hierarki med ekonomisk hållbarhet överst, sen social hållbarhet och ekologisk hållbarhet underst.

Varför satsa på hållbarhet?

En viktig anledning är att hållbart företagande är lönsamt. Dessutom ger det rena besparingar genom effektivare verksamhet. En amerikansks undersökning visade att 1 dollar som investerades i tillväxtföretag 1993 var år 2010 värd 15.4 dollar. Om motsvarande investering gjordes i företag med fokus på hållbarhet skulle värdet vara 22.6 dollar.

Hållbarhet gör att företagets affärsplan blir skarpare.

Genom att göra hållbarhet till en del av affärsplan blir fler nyfikna och vill bidra positivt till verksamheten. Med tydliga och uppriktiga relationer med många människor kan många och goda nya idéer uppstå. Det är en boost för företagets innovationsarbete.

Hållbarhetsarbetet visar företagets identitet och stärker företagets varumärken.

Det ökar trovärdigheten och chansen till nya och bättre affärer. Det lockar nya grupper av kunder. Hållbarhet skapar trygghet, långsiktighet och bygger relationer. Som grädde på moset brukar framgångsrikt hållbarhetsarbete uppmärksammas av kunder och branschpress.

Marknadsföringen blir lättare och mindre kostsam och säljarna blir glada.

Hållbarhet ökar chansen till finansiering. Banker och investerare gillar företag med en helhetssyn, långsiktighet och trovärdighet.

Det blir lättare att rekrytera och behålla innovativa och kreativa människor.

Social hållbarhet med t.ex. arbetsvillkor stärker anseendet. En god arbetsmiljö ger personal med god hälsa har högre närvaro och är dessutom mer produktiv. Även kunderna och omgivningen uppskattar en god arbetsmiljö och gör gärna affärer med ett hållbart företag.

Så här gör du

För att lyckas måste hållbarhetsarbete till en integrerad del av företagets affärsstrategi. Det ska genomsyra hela verksamheten på ett relevant sätt. Det finns undersökningar som visar att företag som smälter samman sitt hållbarhetsarbete med kärnverksamheten blir framgångsrika.

Några konkreta tips

  • Definiera vad som är viktigt för ert företag och för kunderna och bygg hållbarhetsarbetet från det. Då blir det relevant och engagerande.
  • Lyssna på kunderna och involvera dem i hållbarhetsarbetet.
  • Gör hållbarhetsarbetet enkelt och smart
  • Bygg en företagskultur kring hållbarhetsarbetet. Medarbetare är de bästa bärarna av företagskulturen
  • Gör hållbarhetsarbetet mätbart och därmed kommunicerbart
  • Få de som jobbar med hållbarhet att samarbeta med marknads och säljavdelningen.
  • Bygg dina varumärken kring hållbarhet
  • Berätta och inspirera andra om ditt hållbarhetsarbete. Då kan hållbarhetsarbetet bli varumärkeschefens bästa vän.

Hållbarhetsarbete behöver inte bli dyrt och krångligt. Utgår från dina intressen och dina kunders behov i en liten skala, då kommer engagemanget att finnas. Med tålamod och konsekvens kommer det affärsmässiga värdet att vida överstiga kostnaderna, det är jag säker på.

Läs mer:

https://www.bsr.org/our-insights/blog-view/sustainability-a-brands-secret-weapon

https://us.anteagroup.com/en-us/blog/5-ways-build-your-companys-reputation-sustainability

Lycka till.