Kreativ marknadsföring

Vilken marknadsföring är det du kommer ihåg? Förmodligen den som är kreativ.

Marknadsföringen blir kreativ när man skapar något som folk inte förväntar sig. Företag som törs gå utanför boxen kan det gå väldigt bra för, och det skapar värden enligt McKinsey. Ibland behövs det bara små förändringar för att få avgörande betydelser för slutresultatet.

Om du adderar kreativitet i marknadsföringen kommer den att

  • Vara längre och kommas ihåg bättre
  • Bygga din följarskara snabbare
  • Nå fram effektivare
  • Kräva mindre reklambudget

Det är som att ge någon en enkel present, men som blev helt rätt för mottagaren, som visar att givaren tänkt till. Tänk efter själv någon gång du fått något oväntat men kreativt, och hur glad du blev.

Testa dig själv – är din marknadsföring kreativ?

  • Fångar din marknadsföring folks uppmärksamhet i bruset av allt annat?
  • Skapar din marknadsföring eftertanke och känslor?
  • Är det lätt att förstå ditt budskap?
  • Följer din marknadsföring ditt varumärke och värdegrund?

Om du svarar jag på dessa fyra frågor så är det bara att gratulera, din marknadsföring är kreativ.

Så blir marknadsföringen kreativ

Kreativitet kan uppstå när det finns kunskap inom området, kunskaper om kreativt tänkande och vilja.  Men det är inte alltid så lätt att vara kreativ och det tar tid att få med sig andra. Du måste också övervinna rädslan för att få kritik. Det säkraste sättet att aldrig få kritik är att inte göra något. Men från det kommer ingen kreativ marknadsföring.

”Kreativitet är att se vad alla andra ser, och tänka vad ingen annan tänkt”

För att lyckas behöver du ha mod, och blanda in alla på företaget i idéskapandet. Det behövs en öppenhet för nya tankar och idéer. De som lyckas har en ledning som är värdedriven och tycker att det är viktigt att använda hela organisationen. Dessa företag gillar nätverkande och ger medarbetarna utrymme så länge de jobbar mot målen.

Använd den klokskap som finns hos din personal

Alla företag har medarbetare som vill – det handlar om att släppa loss kraften hos medarbetarna. Det är bra att snabbt öka kunskapsnivån hos nyanställda – det gör dem kreativa. I början har varje anställd en hög motivationsnivå och låg kunskapsnivå (om sin nya arbetsplats). Motivationen sjunker med tiden och kunskapen ökar med tiden hos en anställd på ett företag.

De företag som är mest kreativa i sin marknadsföring använder sina kunder, leverantörer och samarbetspartners. Jag har själv testat samarbete med ledarskapskonsulter, verksamhetsutvecklare, hälsocoacher och varumärkesexperter och det har givit ny energi till alla inblandade.  Se dig om i din omgivning efter vilka du skulle kunna ha ett kreativt samarbete med inom marknadsföring.

”Kreativiteten tar aldrig slut, ju mer du använder den ju mer kommer det att finnas.”

Kreativa företag hittar ofta nya vägar

Om du är ute och plockar bär och följer alla andra och deras stigar kommer du inte hitta några bär. Om du däremot tar andra vägar så kanske du hittar bärställen där ingen annan har gått. Många företag gör som de alltid har gjort. Det gäller därför att finna vägar som får folka att göra lite annorlunda, som gör att man implementerar nya vanor.

Risker med kreativitet

Är du mer kreativ än kunderna kommer ingen vilja köpa av dig. Det finns företag som gått i konkurs för de var två tre år före sin tid. Sen kommer någon annan ett år senare och börjar med samma sak.  All kreativitet måste ha ett syfte, och betala sig. Om inte kunderna uppskattar din kreativa marknadsföring så är den till ingen nytta.

Redan att starta ett företag är kreativt

Men gör det av rätt anledning – din passion och ett behov på marknaden. Då kommer det bli mycket lättare att skapa kreativ marknadsföring.

Tack till Kristina Swenningsson på Crearum och PG Wettsjö på EQP Business School för input.
Lästips: Kreativ på jobbet: roligare och smartare möten, av Ewa Svensson, Kristina Swenningsson. Lyssna gärna på podcasten Creatalk där vi pratar om hur kreativa idéer kan bli innovativa lösningar.