Personuppgiftspolicy

Slipsten Marknadsutveckling AB (“Slipsten Marknadsutveckling AB”) är personuppgiftsansvarig när personuppgifter som rör dig behandlas. Denna policy informerar om behandling av personuppgifter i samband med att en användare besöker Slipsten Marknadsutveckling ABs webbplats eller köper en tjänst av Slipsten Marknadsutveckling AB.

Varför personuppgifter behandlas

Du kommer att behöva uppge uppgifter om ditt företag och dig själv. Slipsten Marknadsutveckling AB behandlar uppgifter som är nödvändiga för att

 • kontrollera användares identitet i egenskap av köpare av Slipsten Marknadsutveckling ABs tjänster
 • erbjuda användare service på webbplats samt under och efter köp
 • erbjuda användare befintliga eller nya tjänster
 • ingå avtal
 • tillhandahålla fakturor och annat beställningsunderlag
 • tillhandahålla nyhetsbrev och annan marknadsföring

Det främsta syftet med att behandla uppgifter är att kunna erbjuda anpassade och kvalitativa tjänster med relevant innehåll. Uppgifterna används för att ge dig den information eller de tjänster som efterfrågas och för att förstå behoven bättre. För att uppnå detta analyseras uppgifter om kunders och användares demografiska förhållanden, intressen och beteenden utifrån de uppgifter som erhålls från webbplatsen. Analys av denna information utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda användare.

Om användare ger Slipsten Marknadsutveckling AB sitt samtycke behandlar Slipsten Marknadsutveckling AB även dina uppgifter för att kunna tillhandahålla nyhetsbrev och annan marknadsföring om produkter och tjänster. När användare inte längre önskar ta del av en viss marknadsföringsåtgärd så har du rätt att när om helst återkalla sitt samtycke.

Typer av personuppgifter som behandlas

 • företagsnamn
 • organisationsnummer
 • faktureringsadress
 • adress för annan post
 • förnamn på användare
 • efternamn på användare
 • e-postadress på användare samt
 • telefonnummer till användare

Vid besök av webbplatsen

När användare besöker webbplatsen, kan Slipsten Marknadsutveckling AB bara identifiera IP-adressen på datorn varifrån anropet till webbplatsen görs. Trots dessa uppgifter förblir du anonym, om du inte själv väljer att lämna uppgifter som kan identifiera dig, exempelvis genom att köpa Slipsten Marknadsutveckling ABs tjänster, registrera sig, skicka e-postmeddelanden till Slipsten Marknadsutveckling AB eller om du på annat sätt väljer att lämna uppgifter om dig själv eller din verksamhet. Väljer användare att lämna upplysningar som identifierar dig, samlar Slipsten Marknadsutveckling AB in dem för användning inom företaget, för de syften som anges i denna policy.

Vidare kan Slipsten Marknadsutveckling AB, i likhet med de flesta andra organisationer, påkalla nedläggning av så kallade cookies på en användares hårddisk från vissa av webbplatsens sidor. En cookie är en liten textfil som läggs på din hårddisk och fungerar som ditt ”ID-kort” på webbplatsen. Den är unik för dig, men innehåller inte information som identifierar besökande människa personligen och kan endast läsas av servern som skickade den. Cookien gör, bland annat, att en användare enkelt kan navigera på webbplatsen. Syftet är att berätta för Slipsten Marknadsutveckling ABs server att du har återvänt till en viss webbsida. Det sparar tid för dig, eftersom om du gjort en personlig utformning av sidor eller registrerat sig för att få tillgång till vissa delar av webbplatsen, så hjälper en cookie webbplatsen att komma ihåg vem du är.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Slipsten Marknadsutveckling AB behandlar personuppgifterna i syfte att kunna fullgöra eller ingå avtal med dig. Det innebär att Slipsten Marknadsutveckling AB behandlar de personuppgifter som krävs för att kunna uppnå de ovan nämnda ändamålen med behandlingen. Det är nödvändigt för Slipsten Marknadsutveckling AB att behandla de ovan nämna kategorierna av personuppgifter för att avtal ska kunna ingås eller fullgöras. Utan de efterfrågade uppgifterna är det inte möjligt för Slipsten Marknadsutveckling AB att tillhandahålla Slipsten Marknadsutveckling ABs tjänster och produkter.

Slipsten Marknadsutveckling AB lämnar inte ut personuppgifter till andra organisationer i marknadsföringssyfte. När du inte längre önskar att ta del av en viss marknadsföringsåtgärd har du rätt att när om helst återkalla sitt samtycke.

Lagring av personuppgifter

Slipsten Marknadsutveckling AB lagrar dina personuppgifter under så lång tid som krävs för att fullgöra eller ingå avtal med dig. Det innebär att personuppgifter lagras under den tid du är registrerad som användare av olika tjänster hos Slipsten Marknadsutveckling AB.
Utlämnande av personuppgifter

Slipsten Marknadsutveckling AB skänker inte bort, säljer eller hyr ut personuppgifter om kunder och användare till tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst ta kontakt med Slipsten Marknadsutveckling AB i syfte att utöva sina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Du har rätt att när som helst ta kontakt med Slipsten Marknadsutveckling AB för att kontrollera att uppgifter kring dig är korrekta.

Du har rätt att få ett registerutdrag där det framgår vilka personuppgifter kring Dus som behandlas.

Du har rätt att få information om hur behandling sker av dina personuppgifter. Det sker i och genom denna personuppgiftspolicy, så att en du vet hur personuppgifter avses bli behandlade, före det att du ingår ett avtal med Slipsten Marknadsutveckling AB. Om det sker några förändringar i behandlingen av användares personuppgifter kommer Du att informeras om det.